Magazín o investovaní

Média

termíny pri investovaní

S01: 33/48
Dôležité termíny pri investovaní

S investovaním súvisia niektoré dôležité úkony, ktoré sa viažu k určitým termínom. Tieto by mali investori poznať a aj rozumieť tomu, čo presne znamenajú.

Investorov najviac zaujímajú tie dátumy, ktoré sa spájajú s platbami – či už s vyplácaním výnosov, alebo s vrátením samotnej zainvestovanej sumy po vypršaní investície. Pri dlhopisoch napríklad nájdeme v emisných podmienkach termíny výplaty výnosov, ktoré investorovi hovoria, ako často a kedy presne obdrží výnosy. Rovnako zaujímavý je aj termín splatnosti menovitej hodnoty dlhopisov, ktorý hovorí, kedy sa investorovi vráti aj samotná zainvestovaná suma a investícia sa ukončí.

Pri dlhopisoch sú ale dôležité aj ďalšie dátumy. Jedným z nich je dátum označený ako ex-kupón. Je to dátum, ktorý býva umiestnený krátko, napríklad mesiac, pred termínom výplaty výnosu, teda kupónu. Ak je výnos z dlhopisov splatný napríklad raz ročne vždy 1. októbra, termín ex-kupón môže byť napríklad vždy 1. septembra. Ak si kúpite dlhopis v termíne ex-kupón alebo po ňom, teda v septembri, výnos 1. októbra nebude vyplatený vám, ale predchádzajúcemu majiteľovi, od ktorého ste si dlhopis kúpili.

Je pre to, že aj emitent sa potrebuje na výplatu výnosu pripraviť a tesne pred výplatou výnosu by už nemali prebiehať zmeny v zozname majiteľov. Aby to nebolo nespravodlivé, postará sa o to alikvotný úrokový výnos, o ktorom sme písali v predchádzajúcom článku. Predávajúci zohľadní, že nový majiteľ je ukrátený o časť výnosu a predá mu dlhopis o to lacnejšie, presne podľa počtu dní. Znamená to, že dlhopis, ktorého nominálna hodnota je napríklad 1 000 eur, si v tomto poslednom mesiaci kúpite napríklad za 990 eur. Síce si na prvý výnos počkáte o mesiac dlhšie, teda 13 mesiacov, ale na nákup vám stačí menej peňazí a aj poplatky za nákup, ak sa rátajú z nákupnej ceny, budú nižšie. Preto je termín ex-kupón najobľúbenejšie obdobie pre nákup dlhopisov.

V emisných podmienkach dlhopisov sa stratávame aj s termínom ex-istina. Opäť to súvisí s tým, že pred akýmikoľvek výplatami musí mať emitent dostatok času na to, aby si ujasnil zoznam majiteľov, ktorí majú nárok na výplatu. Ex-kupón sa vzťahuje na výplatu kupónu z dlhopisu a ex-istina sa vzťahuje na výplatu menovitej hodnoty dlhopisu, keď sa investorom vráti už aj samotná menovitá hodnota, čiže istina. Od dátumu ex-istina už nebude emitent prijímať žiadne zmeny majiteľov a istinu vyplatí tomu, kto vlastnil dlhopis v pracovný deň pred ex-istinou.

Rovnaký princíp poznáme aj z akcií, kedy býva stanovený rozhodný deň na výplatu dividendy. Dividenda sa vyplatí tomu majiteľovi, ktorý vlastnil akciu presne v rozhodný deň, aj ak by medzitým zmenila jedného alebo viacerých majiteľov. Preto treba tieto dátumy a ich význam poznať a pri nákupe a predaji cenných papierov si na ne dávať pozor.

Pri zmenkách je situácia o čosi jednoduchšia. Tam máme priamo na zmenke uvedené dva dôležité dátumy a to dátum vydania zmenkydátum jej splatnosti.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn