Magazín X

Magazín o investovaní

Média

výstavba realitných projektov

S01: 28/48
Ako financujú developeri výstavbu realitných projektov?

Developerské projekty sú finančne veľmi náročné. Mnohí developeri preto vydávajú vlastné cenné papiere a zo zdrojov získaných ich predajom financujú svoje aktivity. Tieto peniaze sú však pre developera spravidla drahšie ako bankové úvery. Aký je v prípade developerských projektov optimálny finančný mix, aby nebola ohrozená ich návratnosť?

Pri financovaní svojich aktivít využívajú developeri spravidla viacero zdrojov. V prvom rade sú to vlastné zdroje spoločnosti. No máloktorý developer svoj zámer financuje iba z vlastných peňazí. Zvyčajne požiada o financovanie jednu alebo aj viacero bánk. 

Banky sú pri poskytovaní úverov vždy veľmi obozretné. V prvom rade dôkladne posudzujú samotného žiadateľa a následne aj predkladaný projekt. Podľa výsledku rizikovej analýzy banky ponúknu žiadateľovi individuálne nastavené podmienky. Vstup banky do takéhoto projektu je preto určitá záruka jeho kvality. Ale ani v prípade, že banka vyhodnotí firmu a aj projekt ako dôveryhodný a bezpečný, spravidla neposkytne žiadateľovi úver do výšky 100 percent projektových nákladov. Žiadateľ musí preukázať určitý objem vlastných zdrojov, zvyčajne aspoň 30 percent. 

Niektorí developeri do tohto, tzv. finančného mixu, zahŕňajú aj investície od menších, súkromných investorov. Aj u nás mnohí developeri vydávajú cenné papiere a z týchto peňazí spolufinancujú svoje investičné aktivity. Tieto cenné papiere si kupujú bežní investori a tým sa spolupodieľajú na aktivitách developera. Práve pre týchto bežných investorov môže byť účasť banky na projekte jedným z ukazovateľov dôveryhodnosti emitenta, teda developera. 

Aj napriek tomu, že každý projekt je jedinečný a má svoje vlastné nastavenia, dá sa aj v prípade realitných projektov hovoriť o určitom „optimálnom“ finančnom mixe. Vo všeobecnosti platí, že nech už sú súčasťou finančného mixu daného projektu akékoľvek zložky, dôležitá je vždy výsledná celková cena peňazí, ktoré sa na realizáciu projektu použijú.  

Peniaze od bežných investorov sú pre developera zvyčajne drahšie ako bankové úvery. Preto je dôležité, aby si developer výrazne väčšiu časť peňazí požičal lacnejšie v banke a len menšiu časť drahšie od bežných investorov. Tak zabezpečí, aby sa priemerné celkové financovanie projektu dostalo na výhodnú úroveň okolo 2 – 3 percent. 

Zaradiť do finančného mixu aj bankové alebo klientské peniaze a nefinancovať projekty len z vlastných zdrojov, je úplne štandardné a nie je nutné sa na to pozerať ako na niečo podozrivé. Z pohľadu developera by dokonca nebolo veľmi výhodné a ani správne financovať takéto náročné investičné projekty len z vlastných zdrojov. Ak dokáže získať dôveru bánk a investorov, je rozumné požičať si a radšej pracovať na viacerých projektoch naraz. Väčší počet projektov v portfóliu neprináša len väčší zisk, ale umožňuje aj diverzifikáciu rizika, čo je tiež aspekt, na ktorý by sa nemalo zabúdať.

 

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn