Magazín o investovaní

Média

najvýhodnejšie sporenie

S01: 26/48
Sporenie nie je investovanie. Aký je medzi nimi rozdiel?

Každý, kto neminie všetky peniaze, ktoré zarobí, musí riešiť otázku, ako naložiť s prostriedkami, ktoré mu na konci mesiaca zostanú. Na výber má prakticky dve možnosti – môže si ušetrené peniaze odkladať na bežnom či termínovanom účte, alebo ich bude investovať.

Výrazná väčšina Slovákov zatiaľ uprednostňuje sporenie pred investovaním. Sporenie je v podstate iba kumulovanie peňazí na bežných či termínovaných účtoch. Výhodou sporenia je jeho naozaj vysoká bezpečnosť. Nevýhodou sporenia je, že peniaze, ktoré sporíme, strácajú v dôsledku inflácie svoju hodnotu. 

Na trhu síce existujú aj také sporiace produkty, ktoré ponúkajú zhodnotenie nasporených peňazí, ale tie zvyčajne nedokážu pokryť mieru inflácie. Ak chceme inflačné straty efektívne kompenzovať, musíme peniaze premiestniť tam, kde budú pracovať a vyprodukujú nám vyšší výnos, ako je inflácia. 

Investovanie znamená podstúpiť určité riziko a zakúpiť si aktíva, ktoré produkujú zisk, napríklad cenné papiere. Čím vyššie riziko sme ochotní podstúpiť, tým vyšší výnos môžeme očakávať. Ale aj vyššiu stratu, ak sa investícia nepodarí. A práve toto ľudí najčastejšie odrádza od investovania. Zároveň je to dôvod, prečo majú Slováci 70 % svojich úspor na bežných účtoch v bankách, kde sa im znehodnocujú. 

Mnohí z nich by aj chceli investovať, ale zatiaľ tak neurobili, pretože hľadajú na trhu taký produkt, ktorý by bol bezpečný ako termínovaný vklad, ale zároveň by im prinášal výrazne vyšší výnos. To sú ľudia, ktorí zatiaľ nevedia, ako funguje trh a nepoznajú takzvaný magický trojuholník investovania.  

Na jeho vrcholoch sú riziko, výnos a likvidita, teda schopnosť premeniť investíciu naspäť na peniaze. Základná poučka investora hovorí, že ak chceme dosiahnuť maximum na jednom z troch vrcholov tohto investičného trojuholníka, musíme urobiť  primeraný ústupok na obidvoch zvyšných vrcholoch, alebo aspoň na jednom z nich. Ak teda chceme vyšší výnos, musím nevyhnutne akceptovať aj primerane vyššie riziko a prípadne aj nižšiu likviditu. 

Investičné riziko je nevyhnutnou súčasťou investovania. Nedá sa úplne vylúčiť, ale dá sa s ním pracovať. Všeobecne uznávaným liekom na investičné riziko je jeho rozloženie, čiže diverzifikácia. Znamená to, že nedáme všetky peniaze na jedno miesto, ale svoj investičný majetok rozdelíme na viac častí a tie smerujeme do rôznych aktív. Ak sa niektorá z investícií nevydarí podľa našich predstáv, strata nebude taká veľká a môže ju kompenzovať úspech niektorej inej investície v našom portfóliu.  

Vybudovať si kvalitné investičné portfólio nemusí byť pre bežného človeka jednoduché. Ak nemá investor dostatočné znalosti a skúsenosti s investovaním, s budovaním portfólia mu vie pomôcť odborník. Ten mu pomôže nielen optimálne rozložiť riziko, ale aj vytvoriť portfólio, ktoré mu bude ušité na mieru a zohľadní všetky jeho potreby.