Magazín o investovaní

Média

investovanie v zahraničí

S01: 18/48
Prečo by ste mali investovať v zahraničí?

Jedno z rizík, ktoré môže ohroziť vaše investície v zahraničí, je politické. Otázka znie, prečo by ste mali toto riziko podstupovať? Prečo by ste mali investovať v zahraničí, keď domácu situáciu poznáte najlepšie, a tým pádom sa môžete lepšie zorientovať na trhu?

Investície v zahraničí sú odporúčanou súčasťou investičného košíka pre všetkých, ktorí to so zhodnocovaním peňazí myslia vážne. Ten, kto má k dispozícií väčší objem peňazí, by mal svoje investície rozkladať a zaradiť medzi ne aj zahraničné investície. Dôvodom sú nielen (možné) vyššie výnosy, ale aj možné riziká. Aj z tohto dôvodu je vhodné investovať na viacerých trhoch súčasne. Nazýva sa to diverzifikácia, teda rozkladanie rizika. Žiadny investor by nemal všetky peniaze staviť na jednu kartu. Hrať vabank sa (zvyčajne) nevypláca. Nikto totiž nevie predpovedať budúcnosť, takže nie je jasné, ktorá investícia prinesie najvyšší výnos, alebo ktorá so sebou nesie najnižšie riziko.

Na diverzifikáciu existuje viacero pohľadov. Môžete investície rozkladať podľa typu cenného papiera, podľa odvetvia podnikania, prípadne z geografického hľadiska. Ak stavíte niečo na domáce firmy, mali by ste to isté urobiť aj v zahraničí a ideálne na viacerých trhoch súčasne.

Diverzifikáciu je potrebné robiť nielen z dôvodu zvyšovania výnosu, ale najmä pre znižovanie rizika. Vychádzame z toho, že jednotlivé trhy v rôznych štátoch či regiónoch sa nevyvíjajú v zhode. Ak sa teda niektorému z nich nedarí, “nákaza” sa neprenesie automaticky aj do inej časti sveta. Trhy sa vyvíjajú relatívne izolovanie, ak ide o problém na jednom z nich.

Bežne zaužívaným kritériom klasifikácie trhov je ich delenie na rozvinuté a rozvojové trhy. Slovensko patrí vďaka členstvu v EÚ a v eurozóne do prvej kategórie. Tunajší investori preto s obľubou hľadia na rozvojové trhy, ktoré spravidla ponúkajú vyššie výnosy. Typickým príkladom je Ázia, ale môže to byť napríklad aj Latinská Amerika alebo iné regióny. Spoločným znakom rozvojových trhov je ich rýchlejší rast. Životná úroveň tamojších ľudí rastie rýchlejšie, hoci ešte stále je na nižšej úrovni ako u nás. Znamená to viac príležitostí pre firmy, ktoré tam poskytujú tovary a služby.

Napriek tomu ani v tomto prípade nie je opatrnosti nikdy dosť a pred investovaním v zahraničí si treba urobiť kvalitnú analýzu. Zistiť silné stránky a príležitosti danej firmy, odvetvia či regiónu. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že konkurenčný boj na rozvojových trhoch nie je taký tvrdý ako u nás. Firmy s dobrým know-how tam majú veľkú šancu na úspech. Len treba nájsť tie správne. Pomôcť môžu aj referencie. Za každou úspešnou firmou je príbeh. Odporúčame preto pýtať sa medzi známymi, sledovať médiá a všímať si úspešné príbehy úspešných firiem.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn