Magazín o investovaní

Média

typ investora

S01: 06/48
Zistite, aký typ investora ste

Každý investor vstupuje do investovania s inými očakávaniami a inými dispozíciami. To, či ide o konzervatívneho alebo odvážneho investora, závisí od jeho vzťahu k riziku, teda schopnosti akceptovať prípadnú stratu. Nie každý je totiž pripravený na to, že svoj vklad uvidí, hoci len dočasne, v červených číslach.  

Podľa schopnosti prijať riziko môžeme hovoriť o konzervatívnych, vyvážených alebo dynamických investoroch.  

Konzervatívny investor nie je priaznivcom vysokého rizika. Pohľad na investíciu v strate v ňom vyvoláva paniku. Preto radšej zarobí menej, ako by mal riskovať stratu.  

Vyvážený investor kombinuje strednú mieru rizika a tomu primeraný výnos. Možno povedať, že volí zlatú strednú cestu. Jeho investícia slušne zarába, no nevykazuje veľké výkyvy nadol.  

Dynamický investor je opakom toho konzervatívneho. Dočasné poklesy trhu pre neho neznamenajú hrozbu, ale príležitosť. Jeho hlavnou motiváciou je maximálny výnos a vysoké riziko ho neznepokojuje. 

To, aký typ investora ste, do veľkej miery závisí od vášho mentálneho nastavenia. Emócie investora vyplývajú z jeho povahových čŕt. Nie každý má nervy zo železa. No aj profesionálni investori podliehajú emóciám ako všetci ostatní. No vedia s nimi pracovať. Poznajú svoje slabé stránky a dávajú pozor, aby nimi neboli negatívne ovplyvnení.  

Okrem psychiky zohrávajú pri investovaní veľkú úlohu aj objektívne faktory. Je to napríklad dĺžka investície, t. j. investičný horizont. Čím dlhší čas plánujete investovať, tým väčšie riziko môžete akceptovať a naopak. Počas dlhšej doby je totiž oveľa väčší predpoklad, že vymažete prípadné straty a skončíte v pluse. Môžete si preto dovoliť rizikovejšie investície. 

Od toho, aký typ investora ste, bude závisieť aj vaša investičná stratégia. Konzervatívny investor by mal investovať najmä do nízkorizikových dlhopisov s vysokým ratingom alebo do dlhopisových fondov. Jeho cieľom by malo byť najmä poraziť infláciu. Vyvážený investor môže siahnuť aj po akciách a akciových fondoch. Mal by ich však kombinovať s dlhopismi, ktoré dodajú jeho portfóliu stabilitu. Dynamický investor si môže portfólio vyskladať len z akcií alebo z rizikovejších dlhopisov.  

Pri stanovovaní investičného profilu je dôležité sa nepreceniť. Vybrať si viac zarábajúci dynamický profil je lákavé, no ak pri najbližšom prepade trhu spanikárite a peniaze vyberiete, na investovanie zrejme zanevriete. Je to oveľa nebezpečnejšie, ako si na začiatok vybrať konzervatívny profil a neskôr ho prípadne prehodnotiť. Platí, že keď trhy rastú, ľudia majú tendenciu byť viac dynamickejší, než v skutočnosti sú. 

So stanovením vášho investičného profilu vám môže pomôcť aj investičný sprostredkovateľ. Ten má zo zákona povinnosť posúdiť, či je ním navrhovaná investícia pre vás vhodná, alebo nie. Musí teda posúdiť váš investičný profil. Na základe toho vám odporučí konkrétne investičné riešenie.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn