Magazín X

Magazín o investovaní

Média

ako zarobiť peniaze

S01: 03/48
Ako zarobiť na realitnom boome?

Nehnuteľnosti sú dobrým príkladom sektora, ktorému sa na Slovensku darí. Vnímame, ako sa okolo nás vo veľkom stavia, predáva a prenajíma a možno si hovoríme, aká škoda, že nemáme zopár miliónov, ktoré by sme mohli takto výhodne investovať. Dobrá správa je, že na ziskovosti realitného segmentu sa môže podieľať aj vy. Ako?  

Investície na realitnom trhu sú finančne veľmi náročné. Developeri pri financovaní realitných projektov využívajú spravidla viacero zdrojov.

V prvom rade sú to vlastné zdroje developera. Ak je projekt kvalitný a firma dôveryhodná, druhým zdrojom financovania býva väčšinou banka. Účasť banky na projekte môže byť určitým ukazovateľom kvality spoločnosti a projektu, pretože banka si pred svojím vstupom spoločnosť aj projekt “preklepne”. Tretí zdroj financovania môžu predstavovať retailoví klienti. Mnohé investičné skupiny, ktoré podnikajú aj v realitnom biznise, vydávajú vlastné dlhové alebo majetkové cenné papiere a z týchto peňazí spolufinancujú investičné aktivity.

Tieto cenné papiere si kupujú bežní, retailoví investori, ktorí chcú zhodnoť svoje peniaze v perspektívnom a rastúcom realitnom sektore, aj keď sami nemajú milióny na to, aby postavili napríklad obchodné centrum. Môžu ale zveriť menšiu čiastku tým, ktorí to chcú a vedia robiť a zarobiť spolu s nimi. Práve toto je podstata investovania – spájať podnikateľov, ktorí svojou prácou tvoria hodnoty, s tými, ktorí majú voľné finančné prostriedky, ale nemajú ambíciu podnikať.

Retailoví investor má niekoľko možností, ak chce investovať do cenných papierov v rámci realitného sektora. Na začiatku sa musí rozhodnúť, či chce radšej dlhový alebo majetkový cenný papier. 

Na zapožičanie peňazí konkrétnej spoločnosti slúžia korporátne dlhopisy alebo zmenky. Ich výhodou je, že sú pri nich vopred fixne stanovené výšky výnosov a termíny ich vyplatenia. Vopred stanovený je aj termín výplaty istiny, teda zainvestovanej sumy.  

Majetkové cenné papiere sú akcie spoločností na realitnom trhu a podiely v realitných fondoch. Pri kúpe akcie sa investor stáva spolumajiteľom spoločnosti, ktorej akcie vlastní. Výnos mu môže chodiť vo forme pravidelnej dividendy a po predaji akcie môže zarobiť aj na náraste ceny akcie. 

Pri investícii do realitného fondu investor v rámci jediného nákupu rozkladá investíciu medzi mnohé spoločnosti. Analýzu spoločností vo fonde robia za klientov odborníci, tzv. portfólio manažéri fondu. Táto investícia je vhodná pre tých, ktorým záleží na maximálne možnej jednoduchosti a bezpečnosti a v jej mene sú ochotní prijať aj nižšie výnosy. 

Pri investícii do korporátnych dlhopisov, zmeniek alebo akcií jednej konkrétnej spoločnosti, ale aj pri investícii do podielových fondov, musí klient starostlivo preskúmať daného emitenta. Každú takúto jednotlivú investíciu je potrebné posúdiť aj z hľadiska celého portfólia, ktoré si klient buduje. To znamená, že si klient musí zvážiť, či je konkrétny cenný papier pre neho vhodný. Ak má dostatočné znalosti a skúsenosti, môže túto analýzu urobiť sám. No výhodnejšie bude, ak využije služby finančného poradcu alebo sprostredkovateľa. 

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn