Magazín o investovaní

Média

garančný fond investícií

S01: 02/48
Čo je Garančný fond investícií a na čo slúži?

Väčšina ľudí vie, že peniaze v bankách má chránené. Nie každý ale pozná do detailu povahu tejto ochrany a chápe, na čo všetko sa vzťahuje a na čo už nie. Aké garancie zo strany garančných fondov má klient v banke a aké pri investovaní?  

V prvom rade je potrebné pochopiť rozdiel medzi vkladmi a investovaním. Keď máte peniaze na bežnom alebo termínovanom účte v banke, ide o vklad. Vklady môžu prijímať od klientov iba banky a slúžia na bezpečné uschovanie voľných finančných prostriedkov, nie na ich zhodnocovanie.  

Naopak, pri investovaní do cenných papierov je cieľom peniaze klienta zhodnotiť. Cenné papiere má investor uložené na svojom majetkovom účte vo finančnej inštitúcii, napríklad u obchodníka s cennými papiermi, v správcovskej spoločnosti, alebo v banke, ktorá má licenciu na obchodovanie s cennými papiermi. Na majetkových účtoch majú klienti okrem cenných papierov často aj určitú hotovosť, napríklad na úhradu poplatkov.  

Všetky finančné inštitúcie, ktorým ľudia zverujú svoj majetok, musia byť schopné klientovi na požiadanie jeho majetok vydať, či už sú to peniaze, alebo cenné papiere. Pre prípad, že by toho neboli schopné, napríklad z dôvodu, že skrachujú, platia finančné inštitúcie príspevky do garančných fondov, ktoré fungujú na podobnom princípe ako poistenie. 

Ak nastane situácia, že finančná inštitúcia nedokáže klientovi vydať jeho majetok, tak klienta odškodní garančný fond. U vkladov je to Fond ochrany vkladov a ochrana sa vzťahuje na majetok do výšky 100 000 eur. V prípade investícií je to Garančný fond investícií a ochrana je do výšky 50 000 eur. 

Garančný fond investícií poskytuje náhrady za nedostupný majetok na majetkových účtoch klienta, avšak neodškodňuje investorov za stratu pri investovaní. V prípade, ak si vyžiadate hotovosť alebo cenný papier, ktorý máte na majetkovom účte a finančná inštitúcia vám ich nie je schopná vydať, garančný fond vás odškodní.  

Keď  vám ale vydajú cenný papier, ktorý ste pôvodne kúpili za 1 000 eur a teraz je jeho hodnota už len 100 eur, za takúto stratu pri investovaní žiadne odškodnenie nedostanete. To je investičné riziko, ktoré na svojich pleciach nesiete vy a práve zaň máte sľubované výnosy.

Pri investovaní je potrebné mať na pamäti, že neexistuje také investovanie, s ktorým by sa nespájalo žiadne riziko. Investície nie sú vklady a nedá sa od nich čakať to, čo od vkladov.  Pri investovaní je vždy nevyhnutné prijať na seba určité riziko a pracovať s ním. 

Bezpečnosť investície sa nedosahuje prostredníctvom garancií alebo garančných fondov, ale diverzifikáciou portfólia. Najbezpečnejšie portfólio je také, ktoré je čo najviac diverzifikované, t. j. rozložené do viacerých typov cenných papierov, do viacerých spoločností, do viacerých oblastí podnikania, mien a podobne. Takto vie investor minimalizovať riziko spojené s investovaním. Ak jedna investícia nevyjde, nepríde o všetky peniaze, ale len o časť. Dá sa povedať, že lepší recept na investičné riziko zatiaľ nikto nevymyslel. 

 

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn