Magazín o investovaní

Média

ako sporiť

S01: 01/48
Investičný trojuholník pomáha investorom pri rozhodovaní

V ekonomických učebniciach sa označuje pojmom „magický“. Považuje sa za absolútny základ toho, čo by mal investor ovládať. Investičný trojuholník pomáha investorom pri posudzovaní investícií. Ako tento trojuholník vyzerá a na čo sa dá použiť?

Vysnívaným produktom každého investora je taká investícia, pri ktorej dosiahne čo najvyšší výnos, spája sa s minimálnym rizikom a je možné ju rýchlo a bez zbytočných nákladov premeniť späť na hotovosť. Predovšetkým menej skúsení investori neustále hľadajú na trhu také investície, ktoré ponúkajú maximum vo všetkých týchto troch kritériách. Ak sa im to podarí, je pravdepodobné, že o danom investičnom produkte buď nemajú dostatok informácií, alebo si ich nevedia dobre vyhodnotiť.

Taká investícia je iba ilúzia. Jednoducho neexistuje.

Základná poučka investora hovorí, že ak chceme dosiahnuť maximum na jednom z troch vrcholov investičného trojuholníka, musíme urobiť  primeraný ústupok na obidvoch zvyšných vrcholoch, alebo aspoň na jednom z nich. 

Uveďme jednoduchý príklad: Ak si uložíte peniaze na bežný účet v banke, s vaším vkladom sa spája minimálne riziko, pretože vás chráni Fond ochrany vkladov. Vaše peniaze sú zároveň veľmi dobre likvidné. Môžete ich kedykoľvek z banky vybrať a na niečo ich použiť. Cenou za takéto výhody je ale veľmi nízky výnos, ktorý nedosahuje ani úroveň inflácie a vaše peniaze postupne strácajú hodnotu.  

Na druhej strane, ak investujete napríklad do vybraných vysoko rizikových akcií na burze, môžete očakávať aj veľmi vysoký výnos. Vaša investícia má vysokú likviditu, pretože nakúpené tituly môžete kedykoľvek predať. Cenou za tieto dve výhody je ale vysoké riziko, ktoré sa spája s obchodovaním na burze. 

Ak vám niekto ponúkne napríklad dlhopisy s fixným výnosom sedem percent a so splatnosťou sedem rokov, ide o investíciu s  pomerne vysokým výnosom, ale nízkou likviditou. Ak si vyhodnotíte, že cenný papier je „stredne  rizikový“, nebudete asi ďaleko od pravdy. Cenný papier na prvý pohľad dáva zmysel a môžete sa pustiť do jeho hlbšieho skúmania.  

Ale ak vám v tom istom čase ponúkne niekto iný cenný papier s rovnakým výnosom a jeho viazanosť bude trojmesačná, skúška pomocou  trojuholníka vás hneď upozorní, aby ste si poriadne preskúmali možné riziká. Pravdepodobne budú veľmi vysoké.  

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn