Magazín o investovaní

Média

klientské výnosy

Proxenta aktuálne
Proxenta opäť vypláca klientom výnosy

Tak ako minulý rok o tomto čase, aj tento rok sa 15. február v Proxente spája s výplatou výnosov z našich dlhopisov. Našim klientom vyplácame každoročný fixný výnos 7,5 % z investovanej sumy.

Tým, ktorí do dlhopisov zainvestovali najčastejšie volenú sumu 30 000 Eur, tak na účet pribudne 2 250 Eur. Keďže dlhopisy sú emitované v Českej republike, Proxenta na ne neuplatňuje zrážkovú daň a klientom ich zasiela nezdanené. Je potom na každom klientovi, aby si výnosy z dlhopisov zahrnul do vlastného daňového priznania.

Finančné prostriedky, ktoré klienti zainvestovali do dlhopisov skupiny Proxenta, sa v priebehu roka zhodnocovali v investičných projektoch, ktoré skupina realizuje na Slovensku. Tento rok skupina realizovala zisk najmä z exitu prvej fázy realitného projektu Dúhové bývanie v Nitre na sídlisku Čermáň, kde v priebehu trištvrte roka dokázala bez väčších problémov predať všetky vystavané byty. V roku 2015 to bude druhá fáza úspešného projektu Dúhové bývanie v Nitre, rezidenčný projekt na Jozefskej ulici v Bratislave a tiež projekt nájomného bývania, ktorý sa bude realizovať v spolupráci s mestskou časťou Bratislava – Staré mesto na rohu ulíc Dobšinského – Palárikova v Bratislave. Výstavba všetkých troch projektov sa začne hneď, ako to dovolí jarné počasie a kolaudácie sa budú realizovať na jeseň roku 2015.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn