Magazín o investovaní

Média

broker

Príhovor Pavla Kožíka
Proxenta zažíva úspech, ale bez vás by nebol možný

Rok 2014 je za nami. Pri tejto príležitosti by som rád zbilancoval pôsobenie skupiny Proxenta, poďakoval vám všetkým, s ktorými sme toto obdobie prežili spoločne a predstavil ciele do budúcna.

Dovolím si povedať, že uplynulý rok bol pre firmu prelomový. Na ceste za vlastnými projektmi zažívame úspech.
Žiaden úspech Proxenty by však nebol možný bez vás, našich klientov. Úprimne vám ďakujem, že ste sa rozhodli investovať práve s nami. Mnohí z vás nám tento rok zverili nové finančné prostriedky a veľkú časť z exspirovaných investícií ste sa rozhodli po vyplatení výnosu opäť ponechať v našich rukách. Považujeme to za veľký prejav dôvery a veľmi si túto dôveru vážime.

Ďakujem aj vám všetkým, ktorí s Proxentou ešte neinvestujete a zatiaľ sa s nami iba zoznamujete. Viem, že zaslúžiť si dôveru je vzácne a ak sa nám podarí získať tú vašu, veľmi rád vás srdečne privítam v „rodine“ klientov Proxenty.
Samozrejme, pripájam aj poďakovanie všetkým našim kolegom a partnerom. Ďakujem, že našu víziu môžeme realizovať práve s vami.

A aký bol teda rok 2014 a čo nás čaká v tom nasledujúcom?

Vo februári 2014 sme vyplatili výnosy z Dlhopisov PROXENTA Bohemia a počas roka sme priebežne vyplácali výnosy zo zmeniek PROXENTA Private Equity. Sme hrdí na to, že v celej histórii Proxenty mali všetci klienti vždy vyplatené všetky splatné výnosy aj istiny načas a v plnej výške.

V roku 2014 sa nám úspešne darilo realizovať vlastné investičné projekty. Ukončili sme prvú etapu projektu Dúhové bývanie v Nitre. Na prelome rokov 2013 a 2014 sme projekt skolaudovali a vo veľmi krátkom čase sme predali všetky byty. Vzhľadom na tento výsledok sme ešte ku koncu roka spustili výstavbu druhej etapy, v rámci ktorej už je niekoľko bytov rezervovaných.

Odštartovali sme 4 nové projekty:

  1. FÉNIX II – BRATISLAVA – nájomné bývanie pre mestskú časť Staré mesto Bratislava
  2. BRATISLAVA – Jozefská ulica – komerčné bývanie v centre Bratislavy
  3. Administratívna budova na Račianskom mýte v Bratislave
  4. Vstup do potravinárskeho sektora

V budúcom roku nás čakajú okrem nových projektov aj nové produkty so zaujímavými výnosmi. V roku 2015 Proxenta prinesie ďalšie emisie dlhopisov, atraktívne verejne neobchodované akcie a veľmi výhodné produktové balíky.

Náš obchodník s cennými papiermi PROXENTA Finance tento rok rozšíril svoju licenciu o dve nové služby. Ide o služby spojené s upisovaním finančných nástrojov a o poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovania poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku.

Našim klientom teraz budeme môcť pomáhať vydávať ich vlastné cenné papiere a využívať tak zaujímavý spôsob získavania kapitálu pre ďalšie podnikateľské aktivity.

V posledných mesiacoch tohto roka do nášho tímu pribudli ďalší odborníci. Zamerali sme sa tiež na intenzívne vzdelávanie a osobnostný rozvoj všetkých pracovníkov a výsledky tejto aktivity už vidieť v každodennej praxi, z čoho sa veľmi tešíme.

Spustili sme tiež dva nové vzdelávacie projekty. Prvý je zameraný na vzdelávanie dospelých a druhý je venovaný najmenším deťom. Detským projektom začala Proxenta napĺňať svoj dávny zámer – venovať časť svojho zisku naspäť komunite, v ktorej žije a zaradiť medzi svoje činnosti aj verejnoprospešné aktivity ako neoddeliteľnú súčasť svojej práce. Vzdelávacím projektom pre dospelých chce Proxenta prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku.

Tieto a ďalšie aktivity smerujú k jedinému cieľu: upevniť postavenie Proxenty ako silnej a stabilnej investičnej skupiny, ktorá odborne a profesionálne spravuje konzervatívne investície svojich klientov. Budujeme Proxentu, ktorá si zaslúži dôveru a prináša klientom vždy niečo navyše.

Na záver by som sa chcel ešte raz úprimne poďakovať našim klientom a partnerom za prejavenú dôveru a zaželať všetkým šťastný a úspešný rok 2015.

Pavol Kožík, majiteľ investičnej skupiny Proxenta

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn