Magazín o investovaní

Média

rezidencie

Napísali o nás
Areál textilnej továrne sa premení na štvrť rezidencie Slovenka

Investičná skupina Proxenta zostala opäť verná svojím zvyklostiam. Minulý týždeň ohlásila začiatok realizácie nového projektu v Banskej Bystrici, ktorý sa obdobne ako prevažujúca časť jej developerského portfólia nachádza vo výhodnej centrálnej mestskej oblasti a v názve odráža históriu miesta. Rezidencie Slovenka vzniknú v areáli po textilnej továrni Slovenka, len tri minúty chôdze od Námestia SNP.

Výborná lokalita
Cieľom výstavby je premeniť územie s priemyselnou minulosťou situované v príťažlivej lokalite na príjemnú mestskú štvrť s prevažne obytnou funkciou, spĺňajúcu nároky súčasnej doby. Vzhľadom na umiestnenie a rozlohu riešeného celku môžeme prirodzene očakávať výrazný dosah na zlepšenie obrazu tejto centrálnej časti sídla. Vhodný návrh by mohol povzniesť aj aktuálne vizuálne a funkčne neveľmi presvedčivé Strieborné námestie a atraktívnejšie prepojiť susedstvo. Leží v ňom napríklad Mestský park a Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela.

Územie s priemyselnou minulosťou
Proxenta odkúpila predmetné pozemky o rozlohe 34 500 m² od spoločnosti ARKON, a.s., ktorá si z celkovej plochy patriacej pod priemyselný závod ešte ponechala menší diel. Továreň Slovenka sem bola presťahovaná z Martina v 50. rokoch minulého storočia a od roku 1954 išlo o druhý najvýznamnejší textilný závod v bývalom Československu. Po páde komunistického režimu závod upadal, pričom v 2011 bola jeho činnosť ukončená a výroba presťahovaná. Industriálna minulosť však siaha hlbšie, v 19. storočí tu fungovala stoličková továreň a potom fabrika na výrobu súkna.

Nová štvrť nasleduje trendy
Zahájenie zrodu Rezidencie Slovenka sa konalo štvrtok 23.6.2022, pričom slávnostného aktu sa zúčastnil generálny riaditeľ a majiteľ Proxenty Pavol Kožík a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko, v spoločnosti ďalších zástupcov oboch strán.

Pavol Kožík počas úvodného príhovoru ocenil doterajšiu spoluprácu s mestom Banská Bystrica: “Uvedomujeme si, že areál Slovenky je pre mesto veľmi dôležitý a že projekt takéhoto rozsahu musí vznikať v súlade s požiadavkami mesta a jeho obyvateľov. Verím aj v ďalšiu úspešnú spoluprácu, aby sme zámer, ktorý sme dnes predstavili, mohli aj úspešne zrealizovať.”

Plánovaná štvrť by podľa vyjadrení developera mala nasledovať súčasné trendy ako dodržanie ľudského merítka zástavby, t. j. maximálne šesťpodlažné objekty, uprednostnenie pešieho pohybu, či zakomponovanie tzv. zelených riešení s dôrazom na obmedzenie prehrievania prostredia.

Pavol Kožík približuje: “Dôležitým prvkom budú opatrenia na zachytávanie vody v území ako sú napríklad zelené strechy či využitie vodopriepustných materiálov. Projekt tiež počíta s umiestnením parkovania výhradne do podzemných garáží, čo zvýši nielen atraktivitu projektu, ale predovšetkým jeho bezpečnosť.”

Vodný tok bude využitý
Zanedbaná nebude samozrejme ani estetická stránka projektu, cez územie preteká riečka Bystrica, ktorej potenciál plánuje Proxenta rozhodne využiť. Zámer zabezpečiť dobrý kontakt s vodným prvkom sa pretaví do urbanistického návrhu a demonštrujú ho i dostupné predbežné vizualizácie. Jednotlivé objekty majú byť rozohrané, rôznym spôsobom pootočené a brehy upravené, prístupné. K živosti Rezidencie Slovenka má navyše pomôcť malá tržnica, obľúbený prvok, ktorý by sa mal objaviť v jadre štruktúry.

Zdroj: novostavby.sk
Originál článku je dostupný tu

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn