Magazín o investovaní

Média

Manuál začínajúceho investora
Ako znížiť investičné riziko?

Investori majú na výber veľké množstvo investičných nástrojov. Či už ich rozdelia podľa investičných tried na akcie, dlhopisy, alternatívne investície alebo podľa regiónov na domáce a zahraničné či podľa miery rizika na konzervatívne a rizikové. Odborníci radia diverzifikovať portfólio a vklady rozkladať naprieč rôznymi investičnými formami. Ak sa jednej investícii nedarí, je množstvo ďalších, ktoré výnosy potiahnu.

Čo je to diverzifikácia portfólia

Diverzifikácia je stratégia rozdelenia investícií medzi rôzne aktíva, sektory a regióny, aby sa minimalizovalo riziko a zvýšila stabilita portfólia. Predstavte si, že máte niekoľko košíkov a do každého vložíte časť svojich vajíčok, namiesto toho, aby ste ich všetky dali do jedného košíka. Ak jeden košík spadne, stále máte ďalšie, ktoré ochránia vaše vajíčka. Pri investovaní to znamená, že ak jedna investícia zlyhá, iné môžu kompenzovať straty.

Druhy diverzifikácie

Podľa aktív

Cieľom je rozdeliť portfólio medzi akcie, dlhopisy, prípadne alternatívne investície ako nehnuteľnosti, zlato či umelecké zbierky. Z dlhodobého hľadiska majú totiž tieto aktíva navzájom negatívnu koreláciu. To znamená, že keď dlhopisy rastú, akciám sa dariť nemusí a opačne. Táto diverzifikácia pomáha znižovať riziko strát, keďže jednotlivé aktíva reagujú na trhové podmienky rôzne.

Podľa sektorov alebo odvetví

Investovanie do rôznych sektorov, napríklad do potravinárstva, realít či finančníctva, je spôsob minimalizácie rizika bez podstatného zníženia očakávaného zisku. Kríza sa často týka len jedného či dvoch hospodárskych odvetví. V takejto situácii diverzifikácia minimalizuje negatívny vplyv na výnos celého portfólia. Odvetvia sa delia na cyklické a necyklické. Kým niektoré prosperujú aj v ťažkých časoch, napríklad potravinárstvo či zdravotníctvo, iné sú citlivé na hospodársky cyklus, napríklad oblasť financií alebo IT. Je preto rozumné portfólio postaviť tak na rastových, ako aj kríze odolných odvetviach.

Podľa regiónov

Ide o rozdelenie portfólia medzi rôzne krajiny alebo kontinenty. Jednotlivé ekonomiky nie sú vždy navzájom prepojené. Cieľom je nájsť v jednotlivých sektoroch spoločnosti, ktorých zisky nie sú navzájom ovplyvnené. Typická diverzifikácia v rámci regiónov znamená rozloženie investícií medzi Európu, Ameriku a Čínu. Diverzifikácia portfólia podľa regiónov môže tiež pomôcť využiť príležitosti na rôznych trhoch a zmierniť vplyv ekonomických problémov v jednej oblasti.

Výhody diverzifikácie rizika

Spoliehať sa na iba jednu zložku je veľmi krátkozraké. “Bežný investor by nemal hľadať najvýnosnejšiu, ale skôr najbezpečnejšiu investíciu,” radí investičný analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar. Najvýnosnejšia je totiž spojená s takou mierou rizika, ktorú by nemusel vedieť zvládnuť. Najbezpečnejšia investícia je taká, ktorá pozostáva z množstva investičných príležitostí a je teda vhodne diverzifikovaná. Kombinácia hotovosti, bankového vkladu, fondov investujúcich do dlhopisov, nehnuteľností, akcií, komodít, fyzických drahých kovov, či kryptomeny vie podľa Škriniara ponúknuť zabezpečenie na viaceré životné udalosti.

Riziká vysoko volatilných aktív

Vyššie výnosy sľubujú vysoko volatilné aktíva, ako napríklad kryptomeny. Pri nich však treba popri potenciáli vyšších výnosov rátať aj s možnosťou úplnej straty investícií, preto sa ako aktívum odporúčajú len v rámci doplnkového investovania, ktoré predstavuje maximálne 5 % z celkového investičného portfólia. Cestou je napríklad dlhodobé pravidelné investovanie do odvážnych dynamických riešení, napríklad akciových podielových fondov. S dlhším investičným horizontom minimálne päť rokov a sporením na pravidelnej báze zároveň investor zmierňuje riziko poklesu hodnoty majetku vo fonde spôsobené krátkodobými výkyvmi, ktoré z volatilnejších aktív, akými sú akcie, môže vyplývať.

Pozor na prílišnú diverzifikáciu

Nič netreba preháňať. Nadpriemerná diverzifikácia môže viesť k tomu, že stratíte prehľad o tom, čo vlastníte, a tiež prehľad o rizikovosti portfólia ako celku. Treba tiež pamätať na poplatky. Každá investícia má určité nároky na správu. Nemá teda zmysel rozkladať vklady medzi desiatky aktív. Výsledok by bol kontraproduktívny. Rozumná diverzifikácia spočíva v rozložení investícií medzi päť, maximálne desať nástrojov.

Niekto by mohol namietať – Načo mať v portfóliu aj slabšie zarábajúce aktíva? Prečo sa nesústrediť len na víťazov? Cieľom diverzifikácie ale nie je maximalizácia výnosu, ale minimalizácia rizika. Nikto dopredu nevie, čo bude rásť. Je preto dobré nestaviť všetko na jednu kartu.

Význam diverzifikácie pri investovaní

Vybudovať si kvalitné investičné portfólio nemusí byť pre bežného človeka jednoduché. Ak nemá investor dostatočné znalosti a skúsenosti s investovaním, s budovaním portfólia mu vie pomôcť odborník. Ten mu pomôže nielen optimálne rozložiť riziko, ale aj vytvoriť portfólio, ktoré mu bude ušité na mieru a zohľadní všetky jeho potreby. Diverzifikácia rizika je jedným z najdôležitejších aspektov pri ochrane investičného portfólia pred nepredvídateľnými trhovými udalosťami.

Diverzifikácia pri investovaní znamená nielen rozloženie investícií medzi rôzne aktíva, sektory a regióny, ale aj časové rozloženie investícií. Pravidelné investovanie menších čiastok v rôznych časových obdobiach môže pomôcť znížiť vplyv krátkodobých trhových výkyvov a dosiahnuť lepší dlhodobý výnos.

Viac o investovaní, nástrojoch a možnostiach, ako zarábať peniaze, nájdete na stránke www.proxenta.sk

Upozornenie
S investovaním je spojené riziko. Zverejnené informácie nie sú návrhom na uzatvorenie zmluvy, analýzou investičných príležitostí, investičným odporúčaním ani investičným poradenstvom a neberú do úvahy situáciu a osobné pomery jednotlivých investorov, ich finančnú situáciu, znalosti, skúsenosti, ciele alebo potreby. Finančné nástroje skupiny Proxenta, nemusia byť pre konkrétnych investorov vhodné. Bližšie informácie o rizikách spojených s jednotlivými finančnými nástrojmi, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa investovania, sú zverejnené na www.proxenta.sk.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn