Magazín o investovaní

Média

investičný cieľ

Lenka Siváková
Pri investovaní je kľúčový cieľ

Správny čas investovať je takmer vždy. Otázkou zostáva, do akého produktu vloží investor svoje prostriedky? Pre každého investora je totiž vhodný iný produkt. O tom, od čoho závisí voľba vhodného produktu pre konkrétneho investora, sme sa rozprávali s Lenkou Sivákovou, ktorá ako Senior Investment Broker spravuje v Proxente investičné portfóliá viac ako stovke klientov.

Čo vás zaujíma, keď sa s klientom stretnete po prvý raz?

V prvom rade od klienta zisťujem, aký je jeho cieľ. To znamená, k čomu sa chce investíciou dopracovať. Cieľ je pri investovaní kľúčový. Od neho závisí dĺžka investičného horizontu a aj skladba portfólia. Ale tých vecí, ktoré od klienta na začiatku zisťujem, je samozrejme omnoho viac.

Čo ďalšie od klienta zisťujete?

S klientom si prechádzam investičný dotazník, prostredníctvom ktorého zmapujem nielen to, na akú dobu chce svoje peniaze investovať, ale napríklad aj to, aký je jeho vzťah k riziku. Či sa jedná o konzervatívneho klienta alebo naopak je klient skôr dynamický typ. Zaujíma ma tiež, či má klient s investovaním už predchádzajúce skúsenosti. Alebo aj to, či má okrem peňazí, ktoré sa rozhodol investovať, vytvorenú ešte dostatočnú rezervu.

To znamená, aby neinvestoval všetky svoje úspory?

Presne tak. Aby klient mohol v pokoji investovať, potrebuje mať vytvorenú dostatočnú rezervu, ktorá je likvidná. To znamená, že mal by mať k dispozícii na bežnom či termínovanom účte určitý objem prostriedkov pre prípad neočakávaných udalostí alebo neplánovaných výdavkov. Ostatné peniaze, pri ktorých predpokladá, že ich v určitom časovom horizonte nebude potrebovať, môže vložiť do niektorého z našich produktov.

Podľa čoho sa klient rozhoduje, do ktorého produktu vloží prostriedky?

Voľba produktu závisí práve od spomínaného cieľa. Iný produkt si vyberie klient, ktorý chce prostredníctvom investovania ochrániť svoje peniaze pred infláciou či zveľaďovať svoj majetok a iný ten, čo sa chce vďaka investovaniu rýchlejšie dopracovať k splneniu konkrétneho sna. Veľkú rolu tu tiež hrá aj vzťah klienta k riziku. Ak ide o konzervatívnejšieho klienta alebo klienta, ktorý s investovaním iba začína, odporučím mu zmenku alebo dlhopis.

Prečo?

Dlhopisy a zmenky sú jednoznačne konzervatívnejšie produkty. V prípade zmenky klient kupuje zmenku za nižšiu cenu, ako je suma, na ktorú znie. Vyplatenie zmenky znamená, že firma vráti klientovi peniaze aj s výnosom. Pri dlhopisoch býva dohodnutý pravidelný fixný výnos. Navyše, tieto cenné papiere sú zvyčajne viazané na kratšie obdobie, čo začínajúcim investorom vyhovuje viac. Napríklad zmenky, pokiaľ ich máme v portfóliu, sú spravidla viazané na jeden rok. Preto sú to práve zmenky, s ktorými väčšina našich klientov s investovaním začína.  

Neskôr klienti presunú prostriedky do dlhodobejších produktov?

Áno, také sú naše skúsenosti. Väčšina našich klientov si svoje prostriedky presunie neskôr do dlhopisov. Tie sú zvyčajne viazané na päť alebo viac rokov. Iba malá časť klientov ukončí investíciu v Proxente po prvom roku. Zvyčajne ide o klientov, ktorí peniaze potrebujú na iný účel.

A čo akcie? Pre koho je vhodný tento typ investície?

Do akcií investujú spravidla pokročilejší investori, teda klienti, ktorí už s investovaním majú predchádzajúce skúsenosti.

Ako by podľa vás malo vyzerať ideálne investičné portfólio?

Z pohľadu klienta ide o to, aby mal svoje peniaze investované vo viacerých spoločnostiach a aj viacerých produktoch s rozličnou viazanosťou. Diverzifikácia portfólia by mala tiež zodpovedať povahe klienta. Svojim klientom vždy odporúčam rozložiť riziko medzi viacero produktov a nevsádzať všetko na jednu kartu.

Vnímajú klienti rozdiel medzi sporením a investovaním? Aká je vaša skúsenosť?

Myslím že áno. Väčšina našich klientov sú skúsení investori, ktorí vedia, že investovanie je o kompromisoch. Na trhu prakticky neexistuje nástroj, ktorý by bol stopercentne bezpečný a súčasne výnosný. Klient by si preto vždy mal vyberať produkty s takou mierou rizika, akú je schopný akceptovať.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn