Magazín o investovaní

Média

Investovanie do umenia
Nový trend: umenie na prenájom

Chcete sa obklopiť skutočným umením, ale vaša znalosť trhu, rozpočet aj steny kancelárie sú limitované? Riešením môže byť prenájom umenia. Túto novinku na náš trh prináša Artist’s Hero, platforma spájajúca mladých profesionálnych umelcov s milovníkmi umenia. O tom, ako táto služba funguje a aké benefity to môže priniesť (nielen) korporátnym klientom, nám porozprával jej zakladateľ a CEO Marek Jakúbek.

Čo vás viedlo k založeniu platformy pre zdieľanie mladého umenia Artist’s Hero?
Príbeh jednej talentovanej maliarky. Zhodou okolností mojej mamy. Roky sledujem jej vytrvalosť v tvorbe, účasť na výstavách, v súťažiach ako i snahu vystavovať v galériách. A hoci sa jej to viac-menej darí, nie je ľahké sa umením živiť. Marketing a aktívna monetizácia tvorby je pre väčšinu umelcov stále tabu. A rozumiem prečo – dostali talent a umelecké cítenie pre tvorbu krásna, nie nadanie na obchodovanie. Avšak kontinuálny príjem finančných zdrojov je pre väčšinu umelcov nutnou podmienkou pre zotrvanie na ceste napĺňania svojho umeleckého potenciálu. Verím, že tvorba každého mladého profesionálneho umelca si môže nájsť svojho milovníka – akéhosi hrdinu, ktorý podporí umelca morálne aj finančne. Odtiaľ teda názov “umelcov hrdina”.

Prečo práve prenájom umenia?
Počas kariéry biznis developera v pražskom softvérovom startupe ma začala fascinovať zdieľaná ekonomika a “membership” biznis modely, kde nepotrebujem aktívum vlastniť k tomu, aby som užíval jeho benefity. Potrebujem sa odviezť – UBER. Potrebujem bývať – Airbnb. Potrebujem hudbu – Spotify. Potrebujem ad-hoc zamestnať experta – Upwork. Rovnako to môže fungovať aj vo sfére umenia. Poslaním Artist’s Hero je teda sprostredkovať klientom kvalitné, mladé umenie bez nutnosti počiatočnej investície, bez rizika, bez riešenia logistiky, poistenia či iných právnych a obchodných formalít, dokonca aj bez akejkoľvek znalosti umeleckej scény. Ak dielo rezonuje a po čase vzniká túžba ho vlastniť, môžete si ho zakúpiť. Ak si ale nie ste istí, a viete, že sa vám časom preferencie i vkus menia, možno dielo či rovno celú zbierku diel pravidelne obmieňať a to za zlomok ich trhovej ceny. Práve potreba škálovateľnosti umeleckého portfólia a flexibilita, s akou sa možno obklopovať neustále “čerstvým umením” doplnená o kvalitné umelecké kurátorstvo nás inšpirovala k sprostredkovaniu umenia vo forme služby.

Artist’s Hero obsluhuje prioritne korporátnych klientov. Prečo?
V kanceláriách trávi väčšina z nás tretinu produktívneho života. Globálna pandémia najskôr kancelárie uzatvorila na dlhé mesiace a na moment sa zdalo, že tento koncept je mŕtvy. Opak je však pravdou. Prehlbovanie vzťahov, budovanie dôvery, neformálna výmena informácií, ako i udržiavanie firemnej kultúry sú najsilnejšie dôvody, prečo sa budeme naďalej vracať do kancelárií, hoci i v hybridnom režime. Význam kancelárií sa ale navždy zmenil. Zamestnávatelia kladú akcent už nie tak na kvantitu, ale na kvalitu pracovného prostredia. Kancelárie dnes súťažia s našimi obývačkami, kaviarňami, co-workingovými centrami či dokonca ležadlami na pláži. Ako teda pripraviť zamestnancom prostredie, do ktorého sa radi vracajú? Je to o zážitku. O unikátnej atmosfére, inšpiratívnom prostredí a duševnej pohode. Existujú dokonca štúdie kvantifikujúce závery, že obklopovanie sa umením skutočne prispieva nielen k vyššej kreativite, produktivite či duševnej pohode zamestnancov, ale i k zlepšeniu image organizácie.

V čom teda spočíva pridaná hodnota služby Artist’s Hero pre umelcov a pre klientov?
Naším zámerom je odomknúť doposiaľ nerealizovanú hodnotu umenia – ako pre umelcov, tak aj pre milovníkov umenia. Umelci zvyknú tvoriť kontinuálne bez ohľadu na to, či predávajú, alebo nie. Naprieč Slovenskou i Českou republikou vznikajú ročne stovky, možno tisíce kvalitných umeleckých diel. Než by mali zostať skryté v ateliéroch či depozitároch, kým si nájdu cestu k správnemu zberateľovi, zdieľame ich so svetom. Pridanou hodnotou pre umelcov je pasívny príjem z prenájmu diel, oslovenie nového publika, ku ktorému by sa sami pravdepodobne ťažšie dostávali, a šírenie povedomia o ich mene a tvorbe naprieč širokou verejnosťou.

Pre korporátnych klientov zase plníme úlohu prostredníka medzi svetom umenia a komerčného či pracovného prostredia. Zorientovať sa v umeleckom svete nemusí byť pre väčšinu HR či marketingových manažérov triviálna záležitosť. Naopak, na trhu s umením vystupuje okrem umelcov i mnoho ďalších subjektov – galeristi, kurátori, art konzultanti, aukčné siene, atď. Nákup je pomerne netransparentný a v prípade súčasného, obzvlášť mladého umenia môže byť i rizikový, ak nakupujeme aj s ohľadom na investičný potenciál.

Okrem znalostí umeleckej scény môže byť ďalšou prekážkou, obzvlášť pri obstarávaní rozsiahlejších umeleckých portfólií, vyššia počiatočná investícia, nehovoriac o investičnom riziku (ktoré, samozrejme, akceptujeme s nadobudnutím akéhokoľvek iného aktíva) či riziku relatívne nízkej likvidity. Preto priemerný investičný horizont do súčasného umenia je minimálne 10 rokov. Zároveň, čím väčšia zbierka, tým viac sa jej treba venovať – bezpečne ju inštalovať, poisťovať či obmieňať, napríklad pri redizajne interiéru kancelárií. Hoci je v srdci našej služby umenie, podstatná časť pridanej hodnoty spočíva v art consultingu a kurátorstve – odbornom výbere umeleckého portfólia, ktoré je v súlade ako s genius loci daného interiéru či exteriéru, tak s hodnotami a brandom organizácie ako takej. Ďalej spočíva v eliminácií akýchkoľvek rizík spojených s obstarávaním, ale i v možnosti neustále novej duševnej stimulácie a rozširovaní horizontov vďaka pravidelnému prísunu nových umeleckých diel.

Môžete nám prezradiť niečo o realizovaných projektoch?
Naším prvým projektom bolo sprostredkovanie štyroch, na mieru pripravených umeleckých diel od českého umelca Mareka Ehrenbergera do nových pražských kancelárií spoločnosti Capexus. Išlo o diela, ktoré svojou farebnosťou, kompozíciou a charakterom komunikujú vybrané ľudské kvality a hodnoty, ktoré organizácia zdieľa a podporuje i v konkrétnom priestore.

Avšak doposiaľ navýznamnejším míľnikom je pre nás spolupráca s Proxentou – sprostredkovanie umeleckého diela Krídla do átria rezidenčného projektu Kesselbauer. Dielo Krídla od akademického sochára Róbeta Palúcha vychádza z obyčajnej bakelitovej kľučky, ktorá si privlastňuje pohyb vtáčích krídel pri vzlietaní. Ide o objekt symbolizujúci ľahkosť stúpania, túžbu po zmene stavu – napredovania za niečím, čo nás presahuje. Myslím si, že táto spolupráca sa skutočne vydarila. Rozmermi výrazná socha zásadným spôsobom dotvorila priestor átria a pozdvihla verejný priestor na úplne inú úroveň. Verím, že snahu developera o kultiváciu verejného priestoru aj prostredníctvom umenia budúci rezidenti projektu ocenia.

Aké máte s Artists Hero plány na najbližšie obdobie?
Najbližšie sa chystáme preskúmať pridanú hodnotu našej služby pre luxusné a lifestylové hotely, ktoré môžu oceniť inštaláciu stoviek originálnych umeleckých diel za zlomok ich ceny. Zaujímavou hodnotou môže byť práve pravidelne sa obmieňajúcu interiérová dekorácia, resp. neustála duševná stimulácia hostí, šírenie povedomia o lokálnej umeleckej scéne a dokonca i osobné zážitky s umelcami prostredníctvom workshopov, prednášok či návštev umeleckých štúdií.

Foto: Peter Varga


Marek Jakúbek
Po štúdiách podnikovej ekonomiky a manažmentu na pražskej VŠE začal rozvíjať svoju profesionálnu kariéru B2B obchodníka v technologickej a neskôr consultingovej spoločnosti pôsobiacej v oblasti jazykov, globalizácie a lokalizácie. V súčasnosti sa popri rozvíjaní Artist’s Hero venuje štúdiu Indonezistiky na FFUK v Prahe a hatha yoge.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn