Magazín o investovaní

Média

ekonomika

Inflácia
Neviditeľný bankový zlodej

Slováci dnes majú v bankách uložených viac ako 45 miliárd eur. Samozrejme, pre nemalú časť z nich sú to peniaze určené na bežnú spotrebu. No stále je tu  veľké množstvo ľudí, ktorí na bežných účtoch držia prostriedky bez jasného cieľa. Sú to peniaze určené na „horšie časy“. S peniazmi nemajú žiaden plán v horizonte najbližších dvoch alebo troch rokov a aj napriek tomu ich nechávajú napospas inflácii. Tá si z nich každý rok odhryzne väčšie či menšie sústo.

Inflácia je jav v ekonomike, pri ktorom dochádza k všeobecnému rastu cien a zníženiu kúpnej sily peňazí. Zjednodušene povedané, za tie isté výrobky alebo služby zaplatíme viac. Alebo naopak, za ten istý objem peňazí si môžeme dovoliť kúpiť menej výrobkov alebo služieb.

Inflácia ovplyvňuje aj naše úspory. Peniaze, ktoré máme odložené v bankách, sa pod vplyvom inflácie postupne znehodnocujú. Dôvodom je takmer nulové až nulové úročenie vkladov. V takýchto podmienkach prakticky strácajú bankové termínované účty svoj význam. Aby sa peniaze na účtoch neznehodnocovali, je potrebné, aby úroky na termínovaných účtoch boli minimálne rovnaké, ak nie vyššie ako inflácia. To sa v súčasnosti nedeje a makroekonómovia predpokladajú, že sa v blízkej dobe ani diať nebude. Dôvodom sú najmä fiškálne stimuly centrálnych bánk, ktorými sa snažia zmierniť dopady koronakrízy na ekonomiku.

V takýchto podmienkach by každý, kto chce aspoň uchovať kúpnu silu svojich peňazí, mal začať s ich investovaním. Tým, ktorí majú k dispozícii minimálne ročný investičný horizont a očakávajú vyšší výnos, ako je miera inflácie, prináša investičná skupina Proxenta niekoľko atraktívnych investičných príležitostí.

Klienti si môžu vybrať investície s fixne stanoveným výnosom alebo s výnosom, ktorého výška je očakávaná. Investície, ktoré majú ročný výnos vopred fixne stanovený, sa od seba líšia hlavne frekvenciou vyplácania výnosu a dĺžkou investície. Rozdiel je aj v smerovaní investície – či peniaze smerujú do konkrétneho projektu, alebo či sa v záujme diverzifikácie rizika rozmiestnia do viacerých projektov. Vyšší výnos sa spravidla vypláca pri investíciách s dlhším časovým horizontom a pri investíciách s výnosmi vyplácanými jednorazovo po uplynutí splatnosti investície.

Proxenta ponúka svojim investorom aj možnosť priameho akcionárskeho vstupu do vybraných projektov. Podmienkou je minimálne trojročný investičný horizont a investícia v objeme aspoň 100 000 eur. V týchto prípadoch výška výnosov priamo závisí od hospodárskych výsledkov daných projektov, pri ukončení ktorých sa často očakáva aj dvojciferné percentuálne zhodnotenie.  

Otázkou teda nie je, či investovať, ale ako správne investovať. Najdôležitejšie je začať s investovaním hneď. Ako sa hovorí, najlepší deň na investovanie bol včera. Druhý najlepší je dnes. Lebo práve čas je najlepší spojenec každého investora. Čím skôr začnete, tým dlhší časový horizont máte k dispozícii a tým lepšie výsledky môžete investovaním dosiahnuť. Pokiaľ s investovaním iba začínate, poraďte sa s niekým, kto sa investovaniu rozumie viac. S výberom vhodnej a primeranej investície vám radi pomôžu naši skúsení makléri.

Renata Domčeková

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ale kariérne sa jej nikdy nevenovala. Od roku 2006 pracuje po boku Pavla Kožíka, stála pri zrode Proxenty a v priebehu prvej dekády jej fungovania mala na starosti nielen formálnu stránku poskytovania finančných produktov, ale aj marketing, podporu predaja a aj samotný predaj. V súčasnosti sa ako Senior Investment Broker špecializuje iba na predaj finančných produktov.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn