Magazín o investovaní

Média

alikvótny úrokový výnos

FAQ
Čo je alikvótny úrokový výnos?

Suma potrebná na nákup dlhopisov sa počas roka každý deň mení. Prečo je to tak?

Klienti, ktorí sa ešte nestretli s problematikou alikvótneho úrokového výnosu, často nechápu, prečo si musia kúpiť dlhopisy drahšie, ako je ich nominálna hodnota. Na modelovom príklade sa pokúsime veľmi zjednodušene vysvetliť túto problematiku.

Modelový príklad: 
Dlhopis splatný v roku 2023, s výnosom 7,25 % splatným vždy 10.2., s nominálnou hodnotou 1000 eur

Pri takomto dlhopise platí, že každý rok 10.2. je všetkým aktuálnym majiteľom dlhopisov vyplatený výnos 7,25 %. Z každého dlhopisu dostane jeho aktuálny majiteľ výnos 72,5 eur (pred zdanením). Je to jeho odplata za to, že nechal svoje peniaze rok „pracovať“ pre emitenta dlhopisov. Čo však v prípade, že jeho peniaze pre emitenta „nepracovali“ celých 12 mesiacov?  Ak napríklad tretinu roka vlastnil dlhopis majiteľ A a dve tretiny majiteľ B?  Logika by naznačovala, že emitent by mal 10.2.. vyplatiť majiteľovi A 24,17 eur a majiteľovi B 48,33 eur. Takýto spôsob by však bol mimoriadne nepraktický.

Preto platí postup, že majiteľ B si od majiteľa A kúpi v júni dlhopis za sumu navýšenú už o jeho časť ročného výnosu – o alikvótny úrokový výnos (AUV). Vo februári potom bude majiteľovi B vyplatený výnos v plnej výške. Preto nákupná cena pre majiteľa B sa bude rátať ako nominálna hodnota dlhopisov 1000 eur/ks + AÚV platné pre daný deň, napríklad 24 eur. Nákupná cena dlhopisu bude teda v daný deň 1024 eur.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn