Magazín o investovaní

Média

do čoho sa oplatí investovať

FAQ
Aký je postup, keď chcem investovať s Proxentou?

Ak chcete nakúpiť cenné papiere, ktoré vydáva skupina Proxenta, prvým krokom je podpísanie zmluvy o poskytovaní investičných služieb s obchodníkom s cennými papiermi PROXENTA Finance, o.c.p., a. s.

Na základe tejto zmluvy vám PROXENTA Finance zriadi váš majetkový účet. Na tomto  majetkovom účte budete mať svoj majetok v podobe finančných prostriedkov a cenných papierov. K svojmu majetkovému účtu budete mať neustále prístup prostredníctvom aplikácie Osobný účet umiestnenej na našom webe.

Po podpise zmluvy zašlete na svoj majetkový účet peniaze a následne zadáte písomný alebo telefonický pokyn na nákup cenných papierov, o ktoré máte záujem. PROXENTA Finance vám poskytne službu a za vaše finančné prostriedky vám zrealizuje nákup cenných papierov. Následne vám poskytne aj službu správy cenných papierov, ktoré ste si nakúpili a ktoré budete mať na svojom majetkovom účte. Celým týmto procesom vás prevedie váš osobný broker – zmluvný finančný agent obchodníka s cennými papiermi.

Chcem sa podeliť

Facebook
Twitter
LinkedIn